zavody_deti_podzim_2016_nahled

Podzimní závody mládeže na rybníku v Kvasinách

Kroužek mladých rybářů při MO ČRS Solnice

Tak jako každý rok, v září zahájil svoji činnost kroužek mladých rybářů při MO ČRS Solnice. Mladí rybáři do 15-ti let se pravidelně scházejí každé pondělí v chatě u rybníka v Kvasinách. V zimě, po ukončení lovné sezóny pokračují ve své práci v klubovně v Solnici. Hlavní náplní kroužku je jednak teoretická příprava, která se skládá hlavně z výkladu rybářského řádu, ochrany přírody a teorie lovu ryb a dále pak praktický rybolov na našem revíru – rybníku v zámeckém parku v Kvasinách. Kroužek, mimo jiné, poskytuje dětem základní rybářskou kvalifikaci, nezbytnou pro získání Rybářského lístku.

V sobotu, 10.9.2016, zorganizoval výbor MO ČRS Solnice a Kulturní komise obce Kvasiny rybářské závody pro děti a mládež na obecním rybníku v Kvasinách (u cesty na Ještětice). Závodů se zúčastnilo celkem 18 dětí. Pro některé z dětí to byla první zkušenost s rybářským prutem. Za krásného počasí byl nejčastějším úlovkem pstruh duhový a kapr. Celkovým vítězem se stal Martin Kozel, na druhém místě se umístil Dan Luščák a třetí byl Ondra Bělka. Na závěr vydařeného dopoledne obdrželi všichni účastnici drobné ceny a občerstvení.

Je třeba zmínit, že kroužek je pro děti zdarma a na činnost kroužku pravidelně přispívá město Solnice a obec Kvasiny. Uvítáme každého nového člena a to i v průběhu školního roku. Více informací lze získat u vedoucího kroužku p.Michaličky te.731 921 802.

 

Celý článek

Vysazování 2016

Vysazení pstruha potočního do chovného potoka

V úterý 12.4. byl do chovného potoka (,,Dlouhá strouha“) vysazen plůdek pstruha potočního. Celkem 20 000 ks plůdku bylo dovezeno z ryb. líhně v Letohradě. O vysazení se již tradičně postaraly děti z rybářského kroužku MO ČRS Solnice pod vedením vedoucích kroužku pana Michaličky a pana Křížka. Plůdek byl v dobré kondici, a tak má velkou naději, že se v potoce ujme a bez úhony přežije první měsíce svého života. To se ale pozná až za rok, kdy bude potok sloven a ,,roček“ pstruha vysazen do řeky Bělé.

 

Celý článek

Rybolovna technika 2015

Rybolovná technika

Tento rok se chceme v našem rybářském kroužku ve větší míře zaměřit na rybolovnou techniku spočívající v hodech na přesnost pomocí rybářského prutu. Existuje celkem pět způsobů hodů, kterými lze rybářskou techniku zdokonalit. Prvním způsobem je hod spodní. Druhým je hod z pravé strany. Následuje hod z levé strany, jakožto třetí způsob, a jako čtvrtý se uvádí hod přes hlavu. Poslední způsob hodu je libovolný. Vždy se ale všech pět typů provádí ze stejné vzdálenosti.

Z počátku našeho cvičení, nebyly výsledky nijak oslnivé. Většinou dělali kluci chyby při správném držení rybářského prutu nebo si neuměli správně nastavit vzdálenost závaží od špičky prutu. S přibývajícími hody se ale kluci zlepšovali a bylo vidět, že si s rybářským prutem začínají rozumět.

Podstatou rybolovné techniky je především snaha zdokonalit zacházení s rybářským prutem při nahazování nástrahy do zvoleného místa. Tuto techniku mladí rybáři uplatní zejména při lovu ryb přívlačí na pstruhových revírech jako například r. Bělá 2.

S praktickou rybolovnou technikou budeme pokračovat také na jaře. Kromě ní bychom se však chtěli zaměřit na muškaření. Před prázdninami pak uspořádáme malou soutěž v rybolovné technice o ceny.

 

 

Bohuslav Michalička

Vedoucí Rybářského kroužku

Celý článek

mladez_2015_nahled

Kroužek mladých rybářů při MO ČRS Solnice

Tak jako každý rok, v září zahájil svoji činnost kroužek mladých rybářů při MO ČRS Solnice. Mladí rybáři do 15-ti let se pravidelně scházejí každé pondělí v chatě u rybníka v Kvasinách. V zimě, po ukončení lovné sezóny pokračují ve své práci v klubovně v Solnici. Hlavní náplní kroužku je jednak teoretická příprava, která se skládá hlavně z výkladu rybářského řádu, ochrany přírody a teorie lovu ryb a dále pak praktický rybolov na našem revíru – rybníku v zámeckém parku v Kvasinách. Kroužek, mimo jiné, poskytuje dětem základní rybářskou kvalifikaci, nezbytnou pro získání Rybářského lístku.

V sobotu 26.9.2015 zorganizoval výbor MO ČRS Solnice a Kulturní komise obce Kvasiny rybářské závody pro děti a mládež na novém rybníku v Kvasinách (u cesty na Ještětice). Závodů se zúčastnilo celkem 21 dětí. Pro některé z dětí to byla první zkušenost s rybářským prutem. Přes větrné počasí nebyla nouze o úlovky. Největším úlovkem byl kapr s délkou přes 60cm. Celkovým vítězem se stal Ondra Bělka, ale uznání patří všem. Na závěr vydařeného dopoledne, všichni účastnici obdrželi drobné ceny a občerstvení.

Je třeba zmínit, že kroužek je pro děti zdarma a na činnost kroužku pravidelně přispívá město Solnice a obec Kvasiny. Uvítáme každého nového člena a to i v průběhu školního roku. Více informací lze získat u vedoucího kroužku p.Michaličky te.731 921 802.

 

 

Milan Hrubý

Jednatel MO ČRS Solnice

Celý článek