rybarsky-listek_nahled

Dotazy na 30ti denní rybářský lístek

Dobrý den.

Mé dotazy se týkají rybářského lístku s dobou platnosti na 30 dní.

1)       Proč je nutné mít osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského    lístku na dobu 1 roku, 3 roků a 10-ti let. Proč k vydání 30-ti denního rybářského lístku žádný takový dokument mít žadatel nemusí?

2)      Má povinnost uživatel rybářského revíru (zpravidla hospodář, nebo jeho zástupce) prodat majiteli 30-ti denního rybářského lístku povolenku bez jakýchkoli podmínek? Nebo bude moci takového žadatele přezkoušet z vyhlášky č. 197/2004 Sb., popřípadě z Bližších podmínek výkonu rybářského práva na konkrétní revír.

3)      Bude držitel 30-ti denního rybářského lístku a platné povolenky plně odpovědný za své chování a dodržování rybářského řádu na daném rybářském revíru, na kterém bude lovit ryby?

 

Bohuslav Michalička,  člen MO ČRS Solnice

 


 

 

Dobrý den,

Na otázku č 1 Vám musí odpovědět Ministesrtvo zemědělství, které je autorem vyhlášky, kde jsou tyto povinnosti stanoveny. Mimochodem, až na úplné výjimky to nikdo v Evropě takhle složité se získáváním rybářského lístku nemá, leckde si ho lze koupit třeba v obchodě se sportovním zbožím nebo na benzince. Protože tyto podmínky znemožňovaly rybolov zejména cizincům, kteří si třeba v rámci dovolené chtěli o jednom víkendu u nás zachytat, tak se i Ministerstvo vnitra připojilo k iniciativě (tento návrh přinesli na jednání zástupci krajského úřadu v Českých Budějovicích) zřídit i krátkodobé lístky bez povinnosti předložit osvědčení o prodělaném školení a složení zkoušek. Nyní je připraven návrh na úpravu vyhlášky, podle něhož bude existovat jen jeden rybářský lístek s doživotní platností.

K otázce č. 2) Nemá takovou povinnost. I když má někdo rybářský lístek, ještě to neznamená, že má nárok na povolenku. Uživatel revíru, který vydává povolenky, je odpovědný za hospodaření na revíru a je tedy na něm, za jakých podmínek si rybáře na revír pustí, jestli ho bude před vydáním povolenky školit, zkoušet, nebo mu jen vydá písemnou informaci o podmínkách lovu apod.

K otázce č. 3) Samozřejmě, o tom není nejmenších pochyb !

 

S pozdravem

Alexander Šíma

 

Celý článek