zavody_deti_podzim_2016_nahled

Podzimní závody mládeže na rybníku v Kvasinách

Kroužek mladých rybářů při MO ČRS Solnice

Tak jako každý rok, v září zahájil svoji činnost kroužek mladých rybářů při MO ČRS Solnice. Mladí rybáři do 15-ti let se pravidelně scházejí každé pondělí v chatě u rybníka v Kvasinách. V zimě, po ukončení lovné sezóny pokračují ve své práci v klubovně v Solnici. Hlavní náplní kroužku je jednak teoretická příprava, která se skládá hlavně z výkladu rybářského řádu, ochrany přírody a teorie lovu ryb a dále pak praktický rybolov na našem revíru – rybníku v zámeckém parku v Kvasinách. Kroužek, mimo jiné, poskytuje dětem základní rybářskou kvalifikaci, nezbytnou pro získání Rybářského lístku.

V sobotu, 10.9.2016, zorganizoval výbor MO ČRS Solnice a Kulturní komise obce Kvasiny rybářské závody pro děti a mládež na obecním rybníku v Kvasinách (u cesty na Ještětice). Závodů se zúčastnilo celkem 18 dětí. Pro některé z dětí to byla první zkušenost s rybářským prutem. Za krásného počasí byl nejčastějším úlovkem pstruh duhový a kapr. Celkovým vítězem se stal Martin Kozel, na druhém místě se umístil Dan Luščák a třetí byl Ondra Bělka. Na závěr vydařeného dopoledne obdrželi všichni účastnici drobné ceny a občerstvení.

Je třeba zmínit, že kroužek je pro děti zdarma a na činnost kroužku pravidelně přispívá město Solnice a obec Kvasiny. Uvítáme každého nového člena a to i v průběhu školního roku. Více informací lze získat u vedoucího kroužku p.Michaličky te.731 921 802.

 

Celý článek

Vysazování 2016

Vysazení pstruha potočního do chovného potoka

V úterý 12.4. byl do chovného potoka (,,Dlouhá strouha“) vysazen plůdek pstruha potočního. Celkem 20 000 ks plůdku bylo dovezeno z ryb. líhně v Letohradě. O vysazení se již tradičně postaraly děti z rybářského kroužku MO ČRS Solnice pod vedením vedoucích kroužku pana Michaličky a pana Křížka. Plůdek byl v dobré kondici, a tak má velkou naději, že se v potoce ujme a bez úhony přežije první měsíce svého života. To se ale pozná až za rok, kdy bude potok sloven a ,,roček“ pstruha vysazen do řeky Bělé.

 

Celý článek

seminar - predatori

Seminář Rybožraví předátoři – pozvánka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Český nadační fond pro vydru si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář
„Rybožraví predátoři“, který se bude konat
13. 1. 2016 na Krajském úřadě Kraje Vysočina.

Více informací včetně programu naleznete v přiložené pozvánce, nebo
získáte na tel. č.: 775 161 018,737 149 746. V případě zájmu o seminář
prosím vyplňte přiloženou přihlášku.

Pokud víte o někom ve vašem okolí či ve vaší obci, kdo by mohl mít o
seminář také zájem (pracovníci ochrany přírody, rybáři, studenti apod.),
předejte prosím pozvánku dále.

Seminář se koná v rámci projektu „Osvětou a vzděláváním od konfliktu k
toleranci“ a je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a
Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Seminář a malé občerstvení je zdrama. Oběd si každý z účastníků bude
hradit sám. Možnost obědů bude v blízkosti úřadu, kdo by měl předběžně
zájem, prosím sdělte mi při zaslání přihlášky.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi.

S pozdravem a s přáním pěkného dne,

Ing. Iva Šímová, Ph.D.

 

Seminář Rybožraví predátoři – předběžná pozvánka

Seminář Rybožraví predátoři – přihláška

Celý článek