zavody_deti_podzim_2017_nahled

Podzimní závody dětí Kvasiny 2017

Kroužek mladých rybářů při MO ČRS Solnice

Dne 9.9.2017 zorganizovala místní organizace ČRS Solnice ve spolupráci s kulturní komisí obce Kvasiny již 3. ročník rybářských závodů pro dětí a mládež na Obecním rybníku v Kvasinách. Závody byly jako tradičně otevřené pro všechny děti do 15. let a to i bez nutnosti vlastnit Rybářský lístek.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 23 dětí. Závody proběhly za slunného a však větrného počasí. Možná právě silný vítr ovlivnil celkově menší počet ulovených ryb oproti předcházejícímu ročníku. Nejlepší lovci byli odměněni poháry, všichni účastníci obdrželi věcné ceny a občerstvení, které zajistila obec Kvasiny.

Závody byly zahájením činnosti rybářského kroužku v novém školním roce. Pro děti, které kroužek dosud nenavštěvují to byla dobrá příležitost si vyzkoušet opravdový lov ryb.

Kroužek mladých rybářů při MO ČRS Solnice je určen pro děti do 15-ti let. Děti se pravidelně scházejí každé pondělí v chatě u rybníka v Kvasinách. V zimě, po ukončení lovné sezóny pokračují ve své práci v rybářské klubovně v Solnici v Barvířské ulici. Hlavní náplní kroužku je jednak teoretická příprava, která se skládá hlavně z výkladu rybářského řádu, ochrany přírody a teorie lovu ryb a dále pak praktický rybolov na našem revíru – rybníku v zámeckém parku v Kvasinách. Kroužek, mimo jiné, poskytuje dětem základní rybářskou kvalifikaci, nezbytnou pro získání Rybářského lístku.

Je třeba zmínit, že kroužek je pro děti zdarma a na činnost kroužku pravidelně přispívá město Solnice a obec Kvasiny. Uvítáme každého nového člena a to i v průběhu školního roku. Více informací lze získat u vedoucího kroužku p. Michaličky te.731 921 802.

PS: další ročník závodů plánujeme na příští rok, předběžně v sobotu 8.9.2018

Milan Hrubý

Jednatel MO ČRS Solnice

 

Celý článek

rybarsky-listek_nahled

Dotazy na 30ti denní rybářský lístek

Dobrý den.

Mé dotazy se týkají rybářského lístku s dobou platnosti na 30 dní.

1)       Proč je nutné mít osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského    lístku na dobu 1 roku, 3 roků a 10-ti let. Proč k vydání 30-ti denního rybářského lístku žádný takový dokument mít žadatel nemusí?

2)      Má povinnost uživatel rybářského revíru (zpravidla hospodář, nebo jeho zástupce) prodat majiteli 30-ti denního rybářského lístku povolenku bez jakýchkoli podmínek? Nebo bude moci takového žadatele přezkoušet z vyhlášky č. 197/2004 Sb., popřípadě z Bližších podmínek výkonu rybářského práva na konkrétní revír.

3)      Bude držitel 30-ti denního rybářského lístku a platné povolenky plně odpovědný za své chování a dodržování rybářského řádu na daném rybářském revíru, na kterém bude lovit ryby?

 

Bohuslav Michalička,  člen MO ČRS Solnice

 


 

 

Dobrý den,

Na otázku č 1 Vám musí odpovědět Ministesrtvo zemědělství, které je autorem vyhlášky, kde jsou tyto povinnosti stanoveny. Mimochodem, až na úplné výjimky to nikdo v Evropě takhle složité se získáváním rybářského lístku nemá, leckde si ho lze koupit třeba v obchodě se sportovním zbožím nebo na benzince. Protože tyto podmínky znemožňovaly rybolov zejména cizincům, kteří si třeba v rámci dovolené chtěli o jednom víkendu u nás zachytat, tak se i Ministerstvo vnitra připojilo k iniciativě (tento návrh přinesli na jednání zástupci krajského úřadu v Českých Budějovicích) zřídit i krátkodobé lístky bez povinnosti předložit osvědčení o prodělaném školení a složení zkoušek. Nyní je připraven návrh na úpravu vyhlášky, podle něhož bude existovat jen jeden rybářský lístek s doživotní platností.

K otázce č. 2) Nemá takovou povinnost. I když má někdo rybářský lístek, ještě to neznamená, že má nárok na povolenku. Uživatel revíru, který vydává povolenky, je odpovědný za hospodaření na revíru a je tedy na něm, za jakých podmínek si rybáře na revír pustí, jestli ho bude před vydáním povolenky školit, zkoušet, nebo mu jen vydá písemnou informaci o podmínkách lovu apod.

K otázce č. 3) Samozřejmě, o tom není nejmenších pochyb !

 

S pozdravem

Alexander Šíma

 

Celý článek